Hur kommer regeringens dubblerade satsning på cancer nyttjas i Västerbotten för att minska köerna och förbättra vården?

Elin Segerstedt Söderberg (M) har i en interpellation till Regionfullmäktige, som sammanträder i februari, lyft frågor som berör cancervården i Västerbotten och hur man har tänkt förbättra dess tillgänglighet.

Publicerad: 

Bakgrunden till interpellationen är den satsning som den moderatledda regeringen gått ut med för cancervården, totalt har 1025 miljoner per år avsatts för att stärka cancervården.

 

– Cancer är något som berör alla, alla känner någon som på något sätt antingen själv drabbats av en cancerdiagnos eller är anhörig, därför känns det bra at vi har en regering som tar detta på allvar och gör en sådan satsning, säger Elin Segerstedt Söderberg (M) ledamot i regionfullmäktige.

 

Västerbotten placerar sig i botten när man jämför väntetider för cancerpatienter i landet. Bara 39% av de patienter som vårdas inom standardiserade vårdförlopp inom cancervården i Västerbotten behandlas inom de satta ledtiderna. Interpellationen tar upp frågor till S-majoriteten om hur Västerbotten kommer att nyttja de medel som tilldelas utav regeringens satsningar, samt hur vilka åtgärder som ska vidtas för att korta ner väntetiderna. En annan fråga som lyfts i interpellationen är om S-majoriteten är beredda på att låta patienter som inte får vård i tid att vända sig till andra aktörer för att få hjälp.

 

– Att inte få behandling i tid är både ökad risk till försämring samt en psykisk påfrestning och ökat lidande för patienterna. Detta är något som vi Moderater vill undvika, för oss är det viktigast att patienterna får rätt och bäst vård i rätt tid och inte vilken som utför den, säger Elin Segerstedt Söderberg (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa