Foto: Antal arbetsskador orsakade av hot och våld i Umeå kommuns skolor 2018-2022 som är inrapporterade i det interna systemet Stella.

Hot och våld ökar på Umeås skolor – Moderaterna vill stoppa utvecklingen

Den senaste tiden har lokalmedia rapporterat om att hot och våld har nått en rekordhög nivå på Umeås skolor. Den här negativa utvecklingen uppmärksammade Moderaterna redan för ett år sedan. Nu lyfter de återigen frågan till kommunfullmäktige.

Publicerad: 

Lokalmedia rapporterar om att hot och våld har nått en rekordhög nivå på Umeås skolor. 483 anmälningar om hot och våld rapporterades in under 2022. Mellan januari och augusti förra året hade det rapporterats in 345 incidenter. Både statistiken från 2022 och den prognostiserade statistiken för 2023 visar en fördubbling av anmälningar av hot och våld sedan 2018.

Västerbottens-kuriren har i en granskning lyft några av de allvarligaste incidenterna som har skett på Umeås kommuns skolor mellan 2015 och 2022. En lärare blev exempelvis huggen i låret av en dartpil vid ett akut hembesök. Vid en annan händelse ska en elev ha jagat sina klasskamrater med kofot, kniv och hammare. När en lärare försöker stoppa eleven får den motta två knytnävsslag i ansiktet.

Med anledning av medias rapportering och den allvarliga utvecklingen har Elmer Eriksson (M) lämnat in en interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S). Eriksson (M) vill bland annat ha svar på hur många av händelserna som har polisanmälts och om några åtgärder har vidtagits för att stoppa utvecklingen.

– Skolan ska självklart vara en trygg plats för elever, lärare och annan personal. Den som arbetar inom skolans verksamhet ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för hot eller våld, säger Eriksson (M) i en kommentar.

Redan för ett år sedan lyfte moderaten Madelene Nord frågan om den dramatiska utvecklingen av hot och våld i skolan genom en interpellation till kommunfullmäktige. Beskedet från för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) var då bland annat att hot och våld aldrig ska accepteras och att åtgärder vidtas. I interpellationssvaret menade Brydsten (S) att “en ökning av händelser ska hellre ses som ett resultat av fungerande rutiner och underlag för att vidta åtgärder i stället för ett bristfälligt arbetsmiljöarbete.”

–  Vi moderater anser att frågan är så pass viktig och allvarlig att den behöver diskuteras igen. Givetvis är det viktigt att alla incidenter rapporteras in, men det förändrar inte grundproblemet – att hot och våld ökar mot skolpersonal. Det behöver göras mer för att säkerställa en bra arbetsmiljön för skolans personal, säger Eriksson (M) avslutningsvis.

 

Joline Göttfert

Mest lästa