Hemleverans av alkohol kan bli verklighet i Umeå

2020-11-27 12:20

Nyheter

Förra veckan meddelande Moderaterna i Umeå att de ville att det skulle bli möjligt med mikrocatering. I korthet innebär det att restauranger kan leverera alkohol i samband vid hemleverans av mat. Joline Göttfert (M), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå, väckte frågan på torsdagens sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

– Det handlar om catering för ett litet slutet sällskap och har införts i flera kommuner. Växjö kommun var först ut med detta och nyligen beslutade man om att tillåta mikrocatering i Malmö, säger Göttfert.

Nämnden beslutade att gå vidare med förslaget och nu ska frågan utredas till nästa nämndsmöte i december.

– Det är glädjande att nämnden ställde sig positiv till förslaget och att frågan nu ska utredas. Förhoppningen är att mikrocatering ska kunna underlätta för de lokala restaurangerna i Umeå, som har det väldigt tufft just nu på grund av coronapandemin, säger Göttfert.

Text: Anton Bergström