Hanif Bali: Asylsökande som får ett nej måste lämna landet

Publicerad: 

Hanif Bali riksdagsledamot från moderaterna och känd från sociala medier besökte under tisdagen den 6 december Umeå Universitet för en föreläsning anordnad av moderata studenter vid Umeå Universitet. Temat var integration och migration.

Föreläsningen behandlade integration historiskt. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra och vad behöver göras.

I en lång passage gör Hanif Bali upp med bilden av Sverige som ett rasistiskt land. En föreställning han menar är djupt destruktiv. Varför ska någon i Rinkeby anstränga sig i skolan om personen ständigt får höra att den är dömd på förhand, på grund av faktorer som vederbörande inte kan påverka, säger Hanif på en fråga varför man ständigt försöker påvisa Sverige som rasistiskt.

En problematik som togs upp var varför så många människor går under jorden i Sverige. Man lever alltså gömd från myndigheterna. Enligt Migrationsverkets prognos handlar det om närmare 50 000 personer till och med år 2020 i Sverige.

En kvinna i publiken fick sista frågan och frågade vad man skulle göra åt personer som fått nej på sin asylansökan men som inte lämnar landet.

Hanif svarade: Den enkla lösningen är att ta bort preskriptionstiden i asylärenden. För den största anledningen varför människor går under jorden är i väntan på att kunna söka asyl igen efter fyra år…alla har vi läst artiklarna i till exempel Aftonbladet när en person som bott i Sverige i 12 år ska utvisas. Personen hävdar anknytning, barnen är uppväxta här, man har sina vänner här. Det som dock inte står är att det inte är första gången personen får avslag på asylansökan, det är kanske andra eller tredje gången. Ett ja ska vara ett ja, men ett nej måste vara ett nej.

Hanif avslutade med ”Fler länder har tagit bort preskriptionstiden gällande asylärenden, varför inte vi?”

 

 

Anton Bergström

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin