Grönt ljus för kamerabevakning på Maja Beskowskolan – Välkomnas av M

På dagens sammanträde med för- och grundskolenämnden beslutade nämnden att godkänna kamerabevakning av grundskolans del av Maja Beskowskolan på ytor som har varit utsatta för skadegörelser och brandtillbud. Beslutet välkomnas av Moderaterna, som föreslog kamerabevakning på Maja Beskowskolan redan hösten 2022.

Publicerad: 

Umeå kommun har utrett behovet av kamerabevakning på Maja Beskowskolan efter de senaste årens brandtillbud och skadegörelser. Händelserna har påverkat arbetsmiljön för skolans elever, lärare och övrig personal. Grundskolan har genomfört brottsförebyggande åtgärder och följt upp anlagda bränder som skett inne på toaletterna i skolan för att skapa trygghet hos elever och personal. Trots de vidtagna åtgärderna har brandtillbud och skadegörelse förekommit på skolan. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att upphandla kameraanläggning och följa upp effekten av kamerabevakningen. Det skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Beskedet välkomnas av Lena Andersson (M), som tidigare har föreslagit att Maja Beskowskolan ska kamerabevakas.

– Kamerabevakning är ett viktigt komplement till de andra insatser som skolan gör för att förebygga och upptäcka skadegörelse.  Vi moderater föreslog för 1,5 år sedan att kamerabevakning skulle införas på Maja Beskowskolan, men då avslog tyvärr nämnden vårt förslag, säger Lena Andersson (M).

Hon fortsätter:

– Det är bra att nämnden har landat i en annan slutsats nu och att Socialdemokraterna äntligen erkänner att kamerabevakning kan behövas för att öka tryggheten och säkerheten i kommunens skolor.

I kommunens pressmeddelande säger Moa Brydsten (S), ordförande i för och grundskolenämnden, att ”kamerabevakning installeras i syfte att dels öka tryggheten och säkerheten, dels som en brottsförebyggande åtgärd och minimera egendomsskador”. I oktober 2022 röstade S, V och MP ner Moderaternas initiativ om att införa kamerabevakning på Maja Beskowskolan.

När beslutet om kamerabevakning nu fattades i för- och grundskolenämnden så reserverade sig Vänsterpartiet mot beslutet.

 

 

Joline Göttfert

Mest lästa