Granskning del 2: Antalet unga missbrukare har mer än fördubblats i Skellefteå

2018-06-19 11:31

Nyheter

Det är väl belagt brottslighet och kriminalitet har en stark koppling till missbruk och droger. Lokala politiker oroas över utvecklingen. På kort tid har antalet unga missbrukare mer än fördubblats. Enligt Skellefteå kommun har unga missbrukare ökat från 250 (2014) till 555 (2017).  De som missbrukar blir allt yngre, narkotikaanvändningen bland elever i 9:an har stigit lavinartat under de senaste åren.

Det visar kommunens ANDT-undersökning, där resultatet säger att narkotikaanvändningen i grundskolans åk 9, har fördubblats. Skellefteå kommuns socialtjänst gör kontinuerligt en kartläggning av gruppen unga missbrukare i kommunen. Kartläggningen fastslår att antalet unga missbrukare har fördubblats sedan mätningen 2014. Det ökade missbruket leder i sin tur till ökad otrygghet, det framgår av flera protokoll som förts inom ramen för Skellefteå kommuns förebyggande arbete där skola, polis, förebyggande rådet, kyrkan och andra lokala aktörer samverkar.

Det här är del två av Nyheter i Västerbottens granskning trygga Skellefteå. NiV har pratat med Micaela Löwenhöök, moderat ledamot i kommunfullmäktige, som under mandatperioden har lagt olika förslag för att motverka missbruk och öka tryggheten. Hon ger sin syn på det ökade missbruket i Skellefteå.

– Skellefteå har tidigare varit en kommun där man känt sig trygg, men den bilden utmanas nu på allvar genom en ökad upplevt otrygghet och brottslighet. Missbruket breder ut sig på ett sätt som vi tidigare inte sett i Skellefteå, och det tycker vi moderater är mycket oroande, säger Micaela Löwenhöök (M) till NiV.

I rapporten ”Ett tryggare Skellefteå” lägger Moderaterna fram flera förslag för att motverka missbruk och stärka det drogförebyggande arbetet i Skellefteå. Till exempel vill partiet utöka socialtjänstens fältverksamhet, åstadkomma en fungerande drogscreening, införa en samlad drogmottagning för unga med begynnande missbruksproblematik eller missbruk och införa slumpvisa drogtester i skolan.

– Vi satsar på konkreta insatser för att stävja det aktiva drogmissbruket som finns i Skellefteå nu. Sedan måste vi också jobba preventivt, avslutar Micaela Löwenhöök (M).

 

 

Text: Madelene Nord