Genomfartsförbud vid Umeå universitet – Moderaterna säger nej

Tekniska nämnden i Umeå kommun har beslutat om att införa ett genomfartsförbud för fordonstrafik mellan klockan 07.00 och 18.00 på vardagar från och med första september och ett år framåt. Sträckan som berörs är en del av Petrus Laestadius väg som passerar Universum. Beslutet togs av tekniska nämnden förra veckan – dock ej enhälligt. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Publicerad: 

I förra veckan tog tekniska nämnden i Umeå kommun ett beslut om ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Orsaken är att man vill ge kollektivtrafiken starkare konkurrenskraft och undersöka om åtgärden kan ge bättre framkomlighet, enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

Beslutet att införa ett genomfartsförbud togs att en oenig nämnd. Ledamöterna Marianne Löfstedt (M) och Alireza Mosahafi (M) reserverade sig mot beslutet.

– Det är fördel för kollektivtrafiken, men nackdel för alla som ska till området. Ett av argumenten var att Sverige har ställt sig bakom Parisavtalet och 1,5 gradersmålet. Detta kommer att innebära att de som ska till området kommer att få köra långa omvägar vilket i stället kommer att öka utsläppen. Vi anser att man skulle ha gjort mätningar och tittat på konsekvenser innan man gjorde stängningen, säger Marianne Löfstedt.

Genomfartsförbudet gäller vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00 från och med september i år och ett år framåt. Moped klass 1 är undantaget förbudet. Sträckan som drabbas är den del av Petrus Laestadius väg som passerar mellan Universitetsvägen och Köksvägen. Busstrafiken på sträckan är omfattande men detsamma gäller för biltrafiken. Flera av Umeås busslinjer passerar sträckan samtidigt som det varje dygn passerar 6 500 fordon, vilket gör sträckan till en av de mer trafikerade i östra Umeå.

Sträckan som berörs 


Bild: Umeå kommun

 

Jonatan Hjeltman