Fortsatt uselt vårdgarantiläge inom BUP i Västerbotten

Tillgängligheten och långa vårdköer i Region Västerbotten fortsätter att vara en het politisk fråga inför regionvalet. Nyheter i Västerbotten granskar regelbundet statistiken och särskilt drabbat är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där enbart 12 procent av barn i Västerbotten fick ett första besök inom den förstärkta vårdgarantin om 30 dagar enligt den senaste statistiken från SKR i juli.

Publicerad: 

Statistiken visar att Socialdemokratiskt styrda Västerbotten fortsatt är bland den sämsta regionen i Sverige vad gäller tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin.

Bäst i landet är Region Gotland, Region Gävleborg samt Region Kalmar med 100, 84 respektive 53 procents uppfyllnadsgrad.

Region Västerbotten har legat i botten sedan mätningarnas början. Enbart Sörmland, Västernorrland, Norrbotten och Blekinge har under juli månad haft sämre tillgänglighet.

SVT rapporterar om barn som efter 2 års väntan fortfarande inte fått en BUP-utredning och således inte fått rätt till varken särskilt stöd i skolan eller mediciner.

Moderaterna kräver en förändring

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition anser att köerna är ett svek mot Västerbottens unga och att de styrande Socialdemokraterna bär ansvaret för situationen.

– Köerna till BUP i Västerbotten har varit bland de längsta i landet i snart över 20 år trots Socialdemokraternas löften om att det ska bli bättre. Det är skamligt att barn ska behöva köa när ett barn mår så dåligt att det behövs hjälp från specialister, säger Sandström (M).

Fria vårdval och 100 miljoner till kortare köer

Moderaterna i Västerbotten vill bland annat införa fria vårdval och avskaffa remisskravet till BUP så att akuta ärenden inte fastnar på fel vårdnivå som det historiskt har gjort. Man vill också satsa 100 miljoner kronor på att korta köer. Moderaterna i Umeå kommun vill därtill upphandla utredningar för att hjälpa till att korta köerna till BUP som är extra långa i just Umeå.

– Vi får konstatera att S inte klarat av att vända på problemet trots att vi i oppositionen varit konstruktiva och lagt flera förslag som en väg framåt men inget har majoriteten nappat på. Det som återstår för att få kortare köer är ett maktskifte med en ledning som prioriterar den här frågan, säger Sandström (M).

Jonatan Hjeltman