Försörjningsstöd till gömda flyktingar?

2017-06-26 12:20

Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att så kallade gömda flyktingar – personer som sökt asyl och fått avslag, men som inte lämnar landet – inte har rätt till försörjningsstöd från kommunen. Domen rör från början ett fall i Vännäs kommun. Nu väcks det frågor om det är någon kommun i länet som betalar ut försörjningsstöd till gömda flyktingar. Det är bland annat Moderaterna som vill veta om domslutet kommer att få några konsekvenser för socialtjänstens hantering av försörjningsstöd i Skellefteå kommun.

Det var den 5 juni 2017 som Högsta förvaltningsdomstolens kom med domen i ett mål som handlar om ekonomiskt bistånd, i form av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, till så kallade gömda flyktingar. Det vill säga personer som sökt asyl och fått avslag, men inte lämnat landet.

Domstolen har prövat frågan om vilket ansvar en kommun har att ge ekonomisk hjälp till personer som har fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd, men som därefter vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning.

Domstolen slår fast att gömda inte har rätt till försörjningsstöd.

Många kommuner och partier har gett uttryck för att detta är en principiellt viktigt dom. Däribland Moderaterna i Skellefteå:

– Sverige har en migrationsprocess som i flera nivåer prövar flyktingars asylskäl. Vår uppfattning är att den som har asylskäl ska få stanna, den som inte har det ska inte få stanna. Om kommunerna generellt skulle tvingas att betala ut ekonomisk hjälp till personer som avviker och undviker ett avvisnings- eller utvisningsbeslut skulle detta undergräva den process och rättsordning som Sverige har för migration, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommer att debattera frågan efter sommaren.

 
Stefan Anundi