Förslaget: Placera fotbollstältet på Vildmannavallen

På onsdagens sammanträde beslutade en enig fritidsnämnd att godkänna förvaltningens förslag till fast placering av fotbollstältet, Vildmannavallen 2, som utgörs av grönytor belägna på I20-området. Det meddelar Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

Hösten 2021 fick fritidsförvaltningens direktör i uppdrag att utreda en fast placering av fotbollstältet. En grupp med representanter från flera olika förvaltningar i kommunen har medverkat i utredningen där sju olika alternativ har undersökts. De alternativ som har ingått i utredningen är Akademiska hus konstgräs, Carlslund, Maja Beskowskolan, MSK arena, Tegstunet, Vildmannavallen 1 och Vildmannavallen 2. Utredningens förslag var att fotbollstältet får en fast placering på Vildmannavallen 2, som är ett grönområde i anslutning till Vildmannavallen på I20-området.

Beslutet i fritidsnämnden innebär inte att tältet kommer att sättas upp. Det krävs först ett finansieringsbeslut i kommunfullmäktige innan tältet kan sättas upp, både när det gäller löpande driftskostnader samt investeringskostnader för samtliga berörda nämnder.

– Det är viktigt att vi får en fast placering för fotbollstältet så att det kan användas av föreningarna igen. Vildmannavallen 2 skulle bli en bra placering men det krävs att det kan finansieras, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

– Vi ser flera fördelar med en fast placering på det här området, det är ett centralt läge med redan befintliga omklädningsrum. Utredningen visar också att det är möjligt att få bygglov på platsen vilket är ett krav för att tältet ska få en fast placering, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden, i pressmeddelandet från kommunen.

 

 

Anton Bergström Nord