Förslag om utmaningsrätt röstades ner i kommunfullmäktige

2021-12-21 17:27

Nyheter

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå behandlades ett förslag av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om att införa utmaningsrätt i den kommunala verksamheten. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner innebär utmaningen en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Syftet med utmaningsrätten är att kunna pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt.

Förslaget röstades ner av fullmäktige. 40 ledamöter ville avslå motionen, 24 ville bifalla förslaget och en person var frånvarande.

– Politiken vet inte alltid bäst. Företag kan se nya möjligheter att driva verksamhet. Möjligheter, som vi politiker inte har lyckats se. Genom att införa utmaningsrätt öppnar vi upp för enskilda företag att ta initativ till att kommunen ska upphandla viss verksamhet i konkurrens. Om utmaningen bifalls av den nämnd det gäller, så innebär det att verksamheten upphandlas och det utmanande företaget får möjlighet att, tillsammans med andra företag och kommunens egen personal, få lämna anbud, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Ågren fortsätter:
– Ett bifall till den här motionen hade varit en tydlig signal till de lokala företagarna om att Umeås politiker vill göra ytterligare åtgärder för att förbättra konkurrensklimatet i kommunen.

Text: Joline Göttfert