Företagsakut öppnar i Umeå

2020-03-19 11:08

Nyheter

Det nya coronaviruset påverkar alla delar av samhället och slår hårt mot ekonomin. I Umeå öppnas på fredag en jour för företag som är i behov av information och rådgivning när det gäller till exempel ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns tillgängliga nationellt. Företagsakuten drivs av Företagarna i Umeå med stöd från Umeå kommun. Det är ett samarbete för att stötta Umeås företag under spridningen av det nya coronaviruset.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren välkomnar initiativet, och konstaterar samtidigt att det kommer att behövas fler insatser för att stötta ekonomin – både nationell, regionalt och lokalt.

– Företagsakuten med rådgivning är ett bra exempel på vad som nu måste till snabbt. Utöver att bekämpa coronaviruset och dess spridning, så måste vi sätta in verkningsfulla insatser på nationell, regional och lokal nivå för att också rädda ekonomin. Det ligger i allas intresse. Coronapandemin slår hårt enskilda företag och alla deras anställda. Risken för personalneddragningar och konkurser är överhängande för många. Allt detta riskerar att leda till betydande ekonomiska problem för vårt samhälle under lång tid, säger Anders Ågren i en kommentar.

Ågren fortsätter:
– Under finanskrisen 2008 och dess efterdyningar drabbades Sveriges ekonomi hårt. Då arbetade vi intensivt med att samordna insatser – nationellt, regionalt med länsstyrelsen i Västerbotten och lokalt med kommuner och näringslivsföreträdare. Det krävs en stark mobilisering för ekonomin även 2020 och framåt.

Moderaterna anser att Umeå kommun bör sätta in flertalet åtgärder för att stötta företagen. Ledamoten i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, har väckt ett extra ärende om att tillfälligt slopa de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena.

– Det finns fler åtgärder som Umeå kommun kan vidta. Jag har sett ett flertal kommuner runt om i landet som nu metodiskt går igenom vilka åtgärder man kan vidta för att omgående underlätta för alla de företag som riskerar gå i konkurs. Detta ska naturligtvis ske även i Umeå, avslutar Ågren.

Text: Anton Bergström