Föreslår att Skellefteå Krafts el-kunder i Skellefteå kommun ska få ta del av bolagets rekordvinst

Nu väcks ett politiskt förslag om att Skellefteå Kraft ska återföra en del av bolagets exceptionellt höga vinst för 2022 till kunderna i Skellefteå. Bakom förslaget står Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Publicerad: 

– Genom att återföra en del av vinsten så kan vi stärka hushållen lokalt och ge dem bättre förutsättningar under året vi är inne i. En bättre ekonomi för våra hushåll kommer även gagna regionen genom högre konsumtion än vad som annars varit möjligt, säger Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M).

Skellefteå Kraft AB:s resultat för 2022, på drygt 2 miljarder kronor, var rekordhögt och överträffade budgeten med mycket bred marginal. Bakgrunden till detta var flera faktorer, där de höga elpriserna var en bidragande faktor. Samtidigt var december 2022 extremt dyrt i elprisområde 1, vilket påverkat kunderna med mycket högre kostnader än tidigare.

Med anledning av detta föreslås nu att en del av Skellefteå Krafts vinst återförs till elkunderna i Skellefteå Kommun. Bedömning är att ca 175 MSEK av överskottet ska kunna återföras till de lokala privatkunderna.

– Vi vill under rådande förutsättningar se att dem som betalat dyra elräkningar och avgifter i så stor utsträckning som möjligt får tillbaka pengar. Det är många som lever på marginalen och det känns rimligt att vi utöver det el-stöd som beslutats av regeringen även kan stöttas upp via vårt kommunala bolag, säger Kristdemokraternas gruppledare, Per Boström (KD).

För att knyta detta till de kostnader som hushållen haft under året så kopplas stödet till den fasta elnätsavgiften. Skellefteå Kraft får i uppdrag att kreditera motsvarande en fast årsavgift för alla privatkunder, som har bolaget som elnäts- och el-leverantör, med en säkring på upp till 63A. Denna varierar från 1 940 kr för en lägenhet och från 4 920 kr upp till 20 860 kr för ett hushåll beroende på nivån på säkringen. Målet är att kompensationens ska betalas ut senast 30 juni 2023.

– Det här är cirkulär hållbar ekonomi och att praktiskt sätta kunden i centrum. Att visa uppskattning till hushållen och lätta på deras ekonomiska situation nu i krisens spår, säger Christina Soldan (L), Liberalernas gruppledare.

 

Förslaget i sin helhet bifogas:

KS-initiativ_Hantering-av-överskott-i-Skellefteå-Kraft-230316

 

Text: Charlotta Jansson Enquist

 

Mest lästa