Fokus på kompetensförsörjning, trygghet och äldres sociala gemenskap i politisk överenskommelse om äldreomsorgen

Idag presenterades ett paket med åtgärder för att stärka äldreomsorgen samt säkra kompetensförsörjningen i Skellefteå. Det presenterades även att man har för avsikt att pausa nybyggnationen av ett äldreboende på Sunnanå. Dessa förslag är framtagna genom bred politisk samsyn mellan Alliansen (M+C+KD+L) och S+ V i Skellefteå kommun.

Publicerad: 

Moderaterna och Alliansen i Skellefteå har drivit frågan om kompetensförsörjning och lagt fram flertalet förslag för detta tidigare, bland annat presenterades åtgärdsprogrammet för stärkt kompetensförsörjning för en trygg omsorg av alliansen innan jul, som nu i sin helhet eller delar av dem ingår i paketet.

Även behovet av att lösa situationen av utskrivningsklara patienter på Skellefteås sjukhus och att skapa betydelsefulla möten mellan generationer har funnits som förslag från Moderaterna och finns med i det som presenterades idag.

– Vi, Moderaterna, har lämnat in motioner om både att tillskapa en utskrivningsavdelning samt att Skellefteå kommun ska upphandla ett koncept likt hur ”ung omsorg” skapar generationsöverskridande möten mellan ungdomar och äldre. Nu finns sådana ambitioner, om än något justerande, med i paketet som presenteras idag vilket är glädjande att vår politik får genomslag, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

För att möta äldre med insatser på rätt vårdnivå och för att inte bygga upp en överkapacitet av vård- och omsorgsplatser i centrala Skellefteå, som riskerar att stänga platser i kommundelarna, pausas bygget av det planerade vård- och omsorgsboendet på Sunnanå.

– I detta läge måste fokus sättas på kompetensförsörjning, trygghet och äldres sociala gemenskap. Vi är därför nöjda med att vi kommit överens om konkreta åtgärder som stärker dessa områden, säger Andreas Löwenhöök (M).

Punkterna som ingår i paketet och presenterades idag är följande:

  • Möta behovet av utökade korttidsplatser, genom att möjliggöra fler platser i befintliga lokaler.
  • Bryta ensamheten genom nya mötesplatser.
  • Bryta ensamhet genom att unga och äldre kan mötas i vardagen.
  • Öka totalramen för trygghetsboende.
  • Anställning till de som går vård- och omsorgsprogrammet.
  • Elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds stöd till körkort. (Kan komma att erbjudas även för annan personal, under vissa förutsättningar).
  • Arbetsgivaren betalar yrkesbevis för undersköterskor under vissa förutsättningar
Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa