Flygtrafiken i norr hotad: Riedl (M) jobbar för att säkerställa flygtrafik till Norrland under coronakrisen

2020-04-01 9:46

Nyheter

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) har idag lämnat in en skriftlig fråga till regeringen om de kan tänka sig tillfälliga stöd till flygplatser och flygtrafik till Norrland. Med ett kraftigt minskat resande har flygbolag redan ställt in hela eller delar av sina flygavgångar från Norrland till och från Stockholm.

– Jag har fått allt fler signaler från flygbranschen om att flygbolagen inte längre klarar av att upprätthålla flygtrafiken till och från Norrland utan mer direkt stöd. Under dagen har jag också pratat med flygplatschefen i Umeå, Bengt-Ove Lindgren, som är väldigt bekymrad säger Edward Riedl, riksdagsledamot (M).

De flygbolag som är kvar har kraftigt reducerat flygavgångarna. Sverige har långa avstånd och större delar av Norrland är väldigt beroende av att det även under och efter krisen finns fungerande kommunikationer snabbt till och från huvudstaden.

– Jag har frågat regeringen om de kan tänka sig ett mer direkt stöd för att upprätthålla viss begränsad flygtrafik samt att säkerställa att flygplatserna kan vara i drift utan intäkter från det kommersiella flyget. Vi har ambulansflyg, ambulanshelikoptrar, sjöräddning och mycket annat som kräver att flygplatserna i Norrland kan vara igång under hela den här krisensäger Edward Riedl (M).

Text: Anton Bergström