Flexibla nattstopp ska införas i Umeå

2021-12-22 16:23

Nyheter

Flexibla nattstopp i kollektivtrafiken kommer att bli verklighet i Umeå. I praktiken innebär det att passagerare nattetid kan be chauffören att släppa av dem mellan ordinarie hållplatser. Syftet är att öka tryggheten för resenärerna.

Bakom förslaget står allianspartierna i Umeå, som gemensamt skickade in en motion år 2018. Nu har det alltså gått igenom kommunfullmäktige och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten får nu i uppdrag att införa flexibla nattstopp i Umeås kollektivtrafik.

Inledningsvis kommer detta införas i Umeå landsbygdstrafik under våren år 2022. Planen är sedan att även stadstrafiken ska erbjuda detta från och med sommaren år 2023.
Text: Jonatan Hjeltman