F är inte ett betyg

Publicerad: 

Den 26 april antar Skellefteås kommunfullmäktige en budget för 2017. Att Alliansen vill satsa 33,5 mkr mer på skolan i sitt budgetförslag för 2017 än socialdemokraterna innebär att vi vill satsa på kunskapsförstärkande åtgärder. Att elever lämnar skolan med betyget F, ett underkänt, eller inget betyg alls är ett svek från skolan och politiken.

Vi har inte råd att spara på skolan. Det verkar den ledande socialdemokratin i Skellefteå tro, och därför underfinansierar man Skellefteås skolor ytterligare ett år, den här gången med 4 mkr. Detta om vi bortser från tillfälliga engångsinsatser. Alliansens 33,5 mkr som skjuts till utöver majoriteters förslag vill Moderaterna ska gå till kunskapsförstärkning.
Tidiga insatser är en av de mest väsentliga åtgärderna för att nå bättre kunskapsresultat. Resurserna bör först och främst styras mot skolans lägre årskurser, där tidig uppföljning och mätning i kombination med mer matteundervisning är medel som minskar problem längre fram i barnens skolgång. Ger vi skolan förutsättningar att upptäcka enskilda elevers utmaningar tidigt är sannolikheten betydligt mycket större att stöd kan ges i tid, innan det är för sent och elever döms till ett betyg som F senare i skolgången. Alla elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan, men självklart ser förutsättningarna väldigt olika ut från elev till elev.
Vi behöver ett system med lärarassistenter så att lärarna istället för att administrera kan vara med eleverna. Det behöver även fler lärare i karriärtjänster så att vi vässar kompetensen bland den personal som ska utbilda våra barn och unga.
Skolan i Skellefteå har varit nedprioriterad länge, så länge att behoven är mycket större än bara det rent kunskapsmässiga. Det finns dock en krass verklighet, som vi på bästa sätt måste rätta oss efter. Därför är det just kunskapsfokus som är vår skolpolitik. Inget får göras på kunskapens bekostnad.
Men den tunga situation som råder i Skellefteås skolor är det inte konstigt att lärare, rektorer och elever tror att F är ett tillräckligt betyg, Socialdemokraterna ger ju inte förutsättningar till förbättring av resultaten. Faktum är att F är ett underkänt och något som är lika mycket ett svek mot de unga som oss själva i framtiden.

Det är varken lätt eller roligt att prioritera i en kommunal budget. Varför inte skolan får tillräckligt med resurser är för att man inte vågar prioritera. Man går hellre fram med osthyvel och gör alla lite besvikna.
Vi är övertygade om att prioritera skolan är det bästa sättet att satsa på en långsiktig tillväxt i Skellefteå. Det är anledningen till varför vi satsar 33,5 mkr mer på skolan i vårt budgetförslag. Ingen ska utsättas för en skola som inte ger tillräckliga kunskaper.

Micaela Löwenhöök, ordförande Moderaterna Skellefteå
Lenita Hellman (M), ledamot barn- och grundskolenämnden
Ramona Dolan (M), ledamot gymnasienämnden

Mest lästa