EU gör tummen ned till Umeås omdebatterade kulturprojekt UMECHAOS

2020-05-20 7:03

Nyheter

Den senaste månaden har debatten varit het kring Umeå kommuns beslut att medfinansiera ett nytt kulturprojekt, UMECHAOS. Tanken var att kommunen skulle medfinansiera med 7,6 miljoner kr. Endast Moderaterna röstade nej. Projektet byggde samtidigt på att EU skulle satsa hela 41 miljoner kr. Men nu gör EU tummen ned för projektet. Ett besked som välkomnas av kommunalrådet Anders Ågren (M) , som varit starkt kritisk till planerna.

Nyheter i Västerbotten skrev redan i april om Umeås kommuns planer. Det var kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott som ställde sig positiva till projektet och den kommunala medfinansieringen. Likaså hade kulturnämnden tidigare ställt sig positiva. Moderaterna var det enda parti som röstade nej.

Debatten har sedan pågått på lokaltidningarnas insändarsidor mellan kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), liksom i sociala medier. Lindberg som ivrig förespråkare för projektet – Ågren som stark kritiker.

Men nu har alltså avgörandet kommit från EU. Det är EU-organet UIA (Urban innovative actions), som finansierar innovativa projektförslag, som meddelat beslutet efter det att en expertpanel har bedömt ansökan. Beskedet innebär ett nej till Umeå kommun, då ansökan inte har gått vidare till nästa steg i bedömningen.

– Ett bra besked från EU! Förnuftet har segrat. Umeå kommun slipper därmed medfinansieringen på 7,6 miljoner kr, för jag utgår från att Socialdemokraterna nu lägger ner planerna. Vi moderater var tydliga i vårt nej till det här projektet. Umeå kommun satsar redan mest i landet per invånare på kulturen, så det finns ingen anledning att gå in i nya miljonsatsningar på kulturen. Även om det endast var Moderaterna som hade den kritiska uppfattningen lokalt i Umeå, så var det tur att den beslutande instansen i EU gjorde tummen ner, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Projektet UMECHAOS hade som mål ”att testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag.” Skattepengarna skulle användas till bl.a. ”fler, nya och oförmodade platser för kulturevenemang och offentliga aktiviteter”, seminarier och workshops m.m.

Men av detta blir det nu sannolikt ingenting, då EU meddelat att de inte kommer att medfinansiera projektet.

Text: Joline Göttfert