Eriksson (M) vill ha svar om pollenmätning i norra Sverige kommer återupptas

2020-12-11 11:34

Nyheter

Pollenmätningar har sedan 1979 utförts i Umeå och har varit till enorm hjälp för alla pollenallergiker. Nu aviseras det om att de årliga pollenmätningarna i norra Sverige kommer att försvinna. Ingen av de fyra nordligaste regionerna vill betala och när Jan-Erik Wallin som skött mätningarna i över 30 år nu går i pension, då är det slut på mätningarna.

Pollenmätningarna i de fyra nordligaste länen startade 1979 och Jan-Erik Wallin har genom sitt företag Pollenlaboratoriet i Umeå varit huvudman för norra regionen. Men nu har alla fyra regioner beslutat att inte betala för fortsatta mätningar. Beslutet kan få konsekvenser för många allergiker.

– Det finns uppskattningar som visar på att cirka 20 procent av befolkningen är pollenallergiker och för många är det som att ha en förkylning i flera månader. Det är särskilt problematiskt inför en vår med fortsatt spridning av covid-19 som uppvisar många liknande symptom som en vanlig förkylning, säger Elmer Eriksson (M) ledamot i regionfullmäktige som vill ha svar från regionledningen i frågan.

Text: Anton Bergström