Foto: Johan Nilsson/TT

Efter Morö-Backe: M vill ha svar om socialtjänstens samverkan med skolan

Efter Morö Backe-dådet vill M ha svar om socialtjänstens samverkan med skolan. Genom en interpellation till Socialnämndens ordförande vill Moderaterna, genom oppositionsrådet Andreas Löwenhöök, ha svar på hur socialtjänsten samverkar med skolan och vilka rutiner det finns för informationsöverlämning mellan förvaltningarna.

Publicerad: 

Bakgrunden till interpellationen är överfallet på en 9 årig flicka på Morö Backe i Skellefteå och den information som framkommit kring den misstänkte gärningsmannen, som är elev i Skellefteå kommuns grundskola.

– Enligt den information som har framkommit vid rapporteringen av denna händelse så har den nu misstänkte förekommit i en polisutredning om en misshandel för ca ett år sedan. Detta rapporterade polisen till socialtjänsten. Men när frågan ställs till skolförvaltningen så säger de sig inte ha fått den informationen från socialtjänsten. Detta väcker en del frågor, säger Andreas Löwenhöök (M), som fortsätter:

– Principiellt anser Moderaterna att skolan ska få ta del av information kring elever om de förekommer i brottsutredningar som har ett straffvärde av fängelse, vilket misshandel har. Ur ett förebyggande perspektiv är viktigt att socialtjänsten och skolan samverkar kring elever som är på glid. De frågor som Moderaterna nu vill ha svar på är:

  • Hur ser rutinerna ut för informationsöverlämning mellan socialtjänsten och skolan när socialtjänsten fått information av polisen att elever förekommer i brottsutredningar?
  • Ingår informationsöverlämning om misshandelsutredningar, mellan socialtjänsten och skolan, i de aktuella rutinerna?
  • Hur arbetar Socialnämnden för att dessa rutiner ska efterlevas?
  • Har Socialnämnden tagit del av några avvikelser från rutinerna under det senaste året?
Jonatan Hjeltman