Digitala vårdmöten är inte en orsak till Region Västerbottens underskott, menar Sandström (M)

2020-01-16 12:19

Nyheter

I en artikel i VK pekas de digitala vårdmötena (nätläkare) ut som en orsak till underskottet i Region Västerbotten. Region Västerbotten har en kostnad för dessa vårdbesök på strax över 5 miljoner kronor. Det samlade underskottet är närmare 500 miljoner kronor.

Nicklas Sandström (M), regionråd i Västerbotten, delar inte bilden av att digitala vårdmöten har bidragit till underskottet.

– Många av de som sökt denna vård skulle ändå Region Västerbotten haft kostnader för genom besök i primärvård, primärvårdsjour eller akutmottagningen. Vän av ordning måste snarare ställa sig frågan varför dessa tjänster nyttjas. Ett av skälen är Västerbottens vårdköer och svårigheter att komma i kontakt med vården. Ett annat helt givet skäl är smidigheten att konsultera vården genom sin egen soffa på bara några minuter än att ägna en halv dag på sin hälsocentral, säger Sandström i en kommentar.

I en nyligen gjord forskningsstudie konstateras att personer som kontaktat läkare digitalt har i majoriteten av fallen (90%) inte kontaktat annan vård. Endast 3,6 % har efter det digitala vårdmötet med läkare registrerat fysiskt besök i primärvården inom de kommande 7 dygnen.

– Detta talar för att för den typ av vårdbehov som digitala läkartjänster innebär, möter individens behov och inte leder till fysiskt besök i primärvård. En ännu mindre del av digitala läkarmöten efterföljs av besök på jour- eller akutmottagning. Detta talar för att de orsaker som hanteras vid dessa primärt är av mindre allvarlig karaktär även om de för personen ändå är hälsorelaterade problem som är viktiga och värdefullt att så effektivt och enkelt som möjligt lösa med hjälp av läkare, fortsätter Sandström.

Sandström menar att det blir lite av ett hyckleri när man säger att man är emot privata digitala vårdbesök, men samtidigt utvecklar egna lösningar. Han anser att regionen istället bör välkomna dessa tjänster och överväga om det inte hade varit bättre att upphandla tjänsten istället.

Text: Joline Göttfert