Det blir ett veteranmonument i Skellefteå

2017-12-19 19:01

Nyheter

Kommunstyrelsen i Skellefteå föreslår att fullmäktige ska bifalla en motion och ett medborgarförslag om att det ska resas ett minnesmonument för att hedra veteraner, det vill säga personer som har deltagit i internationella operationer, civila eller militära, för Sveriges räkning. Kulturnämnden ska få uppdraget att uppföra monumentet i samråd med Fredsbaskrarna Västerbotten. 

Före sommaren lämnade Fredsbaskrarna Västerbotten in ett medborgarförslag om en minnesplats för veteraner. Vid samma tidpunkt lämnade oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) in en motion om att kommunen ska inrätta ett minnesmärke för Skellefteås veteraner.

Nu har kulturnämnden och kommunstyrelsen berett båda skrivelserna och föreslår att ett minnesmonument ska inrättas.

Projektet beräknas kosta 350 000 kronor. Medlen hämtas från kulturnämndens och kommunstyrelsens budgetar, vilket är beslutat.

Efter dialog med Fredsbaskrarna Västerbotten har kulturnämnden också slagit fast fyra ledord för gestaltningsuppdraget:

  1. Minnesplats för de stupade
  2. FN – fred
  3. Tre kronor – Sverige/Skellefteå
  4. Central placering

Kulturnämndens ambition är att minnesmonumentet ska stå färdigt i samband med Veteranmarschen 2018, som startar i Skellefteå i början av augusti.

– Det är bra att vi i Skellefteå uppmärksammar de militära och civila insatser som många svenskar och skelleftebor har gjort för fred och mänskliga rättigheter i vår omvärld. Genom att inrätta ett minnesmärke synliggör kommunen vikten av dessa insatser och hedrar människorna som har stått för dem. Det är det minsta vi kan göra, säger Andreas Löwenhöök (M) i ett pressmeddelande.

 

 

 

Text: Stefan Anundi