Debatt: Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå – även gällande småhus!

2021-08-16 14:04

Opinion

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 700-800 bostäder. Vi behöver fler villor, fler lägenheter.

Rådande situation är ett hot mot Umeås tillväxt.

Som alltfler uppmärksammar, så är utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i villa runt om i vår kommun. Från Moderaterna i Umeå, så lade vi ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned, så sent som i juni detta år. Men behovet av detta kvarstår.

Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar dessutom att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå