Debatt: Välkomna satsningar på Sveriges vägar – men det kommer att behövas mer!

Svenska vägar är kraftigt eftersatta och en stor underhållsskuld medför att vägarna på flera håll runtom i landet är trafikfarliga. I Norrland finns flera av de sämsta vägsträckorna. Det är positivt att den M-ledda regeringen satsade mer pengar till vägunderhåll för 2023, och regeringen har nu i budgeten för 2024 tillfört ytterligare medel. Men det kommer att behövas ännu mer.

Publicerad: 

130 mil statlig väg har de senaste åren fått sänkt hastighet till följd av eftersatt underhåll. Sverige behöver en rejäl satsning på att rusta upp vägstandarden. Hastigheten på vägarna där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll, måste återställas.

För 2023 ökade anslaget till vägunderhåll med en miljard kr, för att genomföra viktiga underhållsåtgärder som t.ex. beläggningsunderhåll, broreparationer m.m.  I statsbudgeten för 2024 satsar regeringen 300 miljoner kronor mer per år 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av de statliga vägarna. Medlen kan användas för exempelvis beläggningsunderhåll, linjemålning och broreparationer. Det enskilda vägnätet är också en viktig del av infrastrukturen och för många helt avgörande för att kunna ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen genomför därför en satsning omfattande 100 miljoner kronor mer per år 2024 och 2025 på förstärkt underhåll av enskilda vägar.

Allt detta bidrar till att säkerställa framkomligheten i hela landet. Men som jag konstaterat så kommer det inte att räcka. Regeringen har nyligen startat igång arbetet med en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för planperioden 2026–2037. Enligt uppgift i budgetskrivelsen, så  ska regeringen under 2024 lämna en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för planperioden.

Här är det viktigt att det kommer rejält ökade resurser till den svenska infrastrukturen. Det måste vara möjligt att bo och leva i hela Sverige. Glöm inte – utan bilen stannar Sverige!

Åsa Ågren Wikström
Vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Mest lästa