Debatt: Utvisa utländska våldtäktsmän!

2021-03-05 12:15

Opinion

Debatt: En stor andel av dömda våldtäktsmän i vårt land är utländska medborgare. De borde därmed ha förverkat sin rätt att vistas i Sverige.

Västerbottens-Kuriren publicerade år 2020 en granskning av dömda våldtäktsmän i Västerbotten åren 2014-2019. Utländska medborgare var överrepresenterade bland de dömda våldtäktsmännen i Västerbotten. 37 procent av de dömda hade utländskt medborgarskap. Även i brottskategorin sexuellt ofredande var utländska medborgare överrepresenterade när det gäller fällande domar.

I en artikel i Expressen (25/2) kan vi läsa att forskare från Lunds universitet har undersökt drygt 3 000 dömda våldtäktsmän mellan år 2000 och 2015, för att få en bättre bild av vad de har gemensamt. Studien visar bl.a. att 60 procent är första eller andra generationens invandrare. Nästan hälften av våldtäktsmännen var födda utomlands.

SVT:s Uppdrag granskning kartlade år 2018 alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Kartläggningen visade att 58 procent av våldtäktsmännen var födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter var siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän var födda utomlands. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre.

De två sistnämnda undersökningarna begränsade sig inte till aktuellt medborgarskap, utan undersökte om förövaren var utlandsfödd.

Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag. Vi moderater föreslår en lång rad åtgärder, däribland:

– Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas.
– Straffen för våldtäkt ska skärpas.
– Mängdrabatten på straff för serievåldtäktsmän tas bort.
– Höjda skadestånd för sexualbrott.

Moderaterna tar ställning för brottsoffren! Vi är partiet för lag och ordning. Sexualbrotten ska bekämpas på alla fronter. Det får vara slut med daltandet med kriminella. Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas – då har man förverkat sin rätt att vistas i vårt land.

Åsa Ågren Wikström
Styrelseledamot
Moderatkvinnorna i Sverige