Debatt: Umeå kommuns mål att öka andelen ekologiska livsmedel riskerar få absurda följder!

Publicerad: 

Debatt: Moderaterna i Umeå driver frågan om att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande.

Kommunfullmäktige beslutade i februari förra året att anta Umeås lokala miljömål 2020. En majoritet av de politiska partierna ställde sig då bakom målsättningen att senast år 2025 erbjuda dels 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, dels 40 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.

Moderaterna stod bakom målet att öka andelen lokalproducerade livsmedel, men röstade nej till målsättningen att kommunen år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i Umeå kommuns verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Det saknas vetenskapligt stöd för att ekologisk mat skulle vara bättre för klimatet. I en studie från bland annat Chalmers, drogs slutsatsen att ekologisk mat till och med var sämre för klimatet än konventionellt producerade livsmedel. Detta p.g.a. att större markarealer krävs för ekologisk produktion. I Sverige håller den konventionella produktionen hög kvalitet, med högt krav på djurskydd och lite användning av både antibiotika och bekämpningsmedel.

Vi får nu rapporter om att Umeå kommuns beslut gällande ekologiska livsmedel kan få absurda följder. Innan sommaren genomfördes en nätverksträff med Umeå kommun och berörda företag för att öka andelen lokalproducerad och ekologisk mat i Umeå kommuns verksamheter.

Umeå kommun gav i samband med träffen besked om att i valet mellan två likvärdiga produkter – en ekologisk produkt tillverkad utomlands och en lokalproducerad produkt – så skulle kommunen i en upphandling välja den ekologiska produkten även om den alltså är framställd utomlands. Trots att den lokalproducerade alltså var likvärdig.
Detta är helt absurt.

Umeå kommun har antagit två målsättningar som står emot varandra, och främjandet av ekologiska livsmedel – som vi moderater alltså var emot – riskerar nu medvetet att tränga ut lokala livsmedelsprodukter och lokala producenter i framtida livsmedelsupphandlingar.

Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå

Mest lästa