Debatt: Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar!

2021-08-23 16:50

Opinion

Vi skulle behöva samla oss över partigränserna en gång för alla i Umeå, och ta ett helhetsgrepp gällande förutsättningarna för båtlivet – och detta tillsammans med företrädare för just båtlivet.

Att Umeå har ett dåligt rykte på det här området sedan tidigare är välbekant, men tydligen har det nu blivit ännu sämre. Det har denna sommar kommit in synpunkter på många delar, inte bara situationen i centrala Umeå utan även gällande Holmön, Norrbyskär m.m.

Sverige är ett av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en stor svensk industri. Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och umeåborna är inget undantag. Tyvärr har vårt län en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till viss del kan detta bero på vår begränsade skärgård, men det är knappast den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen.

Detta gäller inte bara situationen i centrala Umeå, utan är gällande för hela Umeåregionens kustremsa, där vi också vet att intresset är stort bland näringsidkare att ta emot besökare i en hamn. Här skulle gästhamnar med god standard, på strategiska platser, skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet som möjligheter att utvecklas som turistregion.

Umeälven är också en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt. Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Vi hade med detta i vårt valmanifest inför valet 2018 och hade även med det som förslag i samband med budgetfullmäktige i juni. Nu senast som ett gemensamt uppdrag tillsammans med övriga borgerliga partier. Här vill vi möjliggöra en gästhamn, driven och finansierad av privata aktörer.

Men vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå pga bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service.

Från Moderaternas sida har vi ingen prestige i detta. Det finns helt uppenbart mycket att göra för att förbättra situationen. Om vi kan hitta en bred samsyn vore det positivt. Det är hög tid att vi kommer vidare även i denna fråga.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå