Debatt: Umeå behöver maktskifte och borgerligt styre!

2021-01-18 8:55

Opinion

Debatt: Det är mindre än ett år och åtta månader kvar till valdagen. I september 2022 är det därmed dags för maktskifte i Umeå. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har man styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Den energi man lyckas uppbåda går åt till att angripa oss moderater i stort som smått. Vi välkomnar såklart den debatten, även om det någon gång hade varit intressant att höra vad (S) själva har för ambitioner med Umeå.

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt under kommande år.

Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Det har bl.a. tagit sitt uttryck i att många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Miljöpartister, socialdemokrater, sverigedemokrater och även personer som tidigare varit aktiva i andra borgerliga partier har blivit medlemmar hos Moderaterna i Umeå. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. I oktober presenterade vi Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun, där vi pekade ut nödvändiga förslag och prioriteringar. Vårt budgetförslag innehöll tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, värnande av valfrihet, ökad takt i bostadsbyggandet, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd. Våra förslag är lika angelägna nu som i höstas, även om vårt budgetalternativ förlorade i voteringen mot budgetförslaget från S/MP.

Med Moderaternas förslag skulle Äldrenämnden ha fått en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det var större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparade vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som skulle möjliggöra en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen skulle få se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget. I socialdemokraternas retorik påstås att detta är ”en slakt på socialtjänsten” men det har naturligtvis inget med sanningen att göra. Det handlar helt enkelt om att mindre pengar behöver gå till utbetalning av försörjningsstöd, men det drabbar alltså inte på något sätt socialtjänsten.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum. Detta fortsätter att ha högsta prioritet.

Under hösten 2020 presenterade de fyra borgerliga partierna i Umeå elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så hade vi moderater därutöver presenterat 65 olika uppdrag som behandlade en lång rad områden. Allt detta ger en god grund att fortsätta arbete utifrån, med sikte på valdagen 2022.

När denna debattartikel publiceras är det 601 dagar kvar till valdagen. Umeå behöver ett maktskifte och borgerlig politik!

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå