Debatt: Stötta flygets omställning genom att välja biobränsle!

Transporter och fungerande infrastruktur är avgörande för att såväl Västerbotten som Sverige ska kunna bidra till en hållbar omställning. Alla transportslag är viktiga och flyget spelar en viktig roll för Västerbottens tillgänglighet. Vi måste dock göra mer för att bidra till flygets omställning.

Publicerad: 

Med vårt geografiska läge i norra Sverige och norra Europa är snabba kommunikationsvägar avgörande för vår fortsatta utveckling. Flyget kommer att behövas även i framtiden. För att fortsätta vara ett tillgängligt län så är det inte resandet som ska minska, utan utsläppen. Inrikes flygresor står för mindre än 1 procent av de svenska utsläppen – inrikes vägtrafik står som jämförelse för 25 procent.

Moderaterna vill se en bred omställning av flyget och ställa ökade krav på biobränslen i bolagens flygplan. Forskning och utveckling av mer bränsleeffektiva flygplan och elflyg pågår, och för att möjliggöra en framtida positiv efterfrågan på flyglinjer såväl regionalt som nationellt, är det viktigt att inte flyget missgynnas i omställningen till fossilfrihet.

Alla trafikslag går mot fossilfrihet. Bilar och bussar elektrifieras och lastbilar drivs i högre utsträckning av fossilfria drivmedel, bland annat genom att den tunga trafiken elektrifieras. De flesta tåg i Sverige går sedan länge på el (till skillnad från många länder i Europa där tåg fortfarande drivs med diesel). Flyget är däremot ett transportslag som genom årtionden nedprioriterats som transportsätt och detta på grund av debatten kring utsläppen och den förra Socialdemokratiska regeringens flygskam.

Den moderatledda regeringen ser flyget som en viktig resurs som håller samman Sverige, stärker vårt välstånd och precis som andra transportslag självklart ska ställa om till fossilfrihet.

Det är glädjande att kunna konstatera att flygets omställning pågår med full kraft. De flygplan vi flyger med idag kräver mindre bränsle än tidigare, p.g.a. lägre vikt och ny teknik. Flera aktörer driver nu utvecklingen mot det fossilfria flyget. Inom en snar framtid flyger de första elflygen i Sverige, andra med vätgas och biodrivmedel i tanken. Det fossilfria flygresandet är runt hörnet. Det kommer skapa nya ”luftbroar” där flyget blir ett än mer integrerat transportslag i det kollektiva resandet.

Vad kan vi göra för att skynda på utvecklingen mot minskade utsläpp? En ganska enkel del är att arbetsgivare i sina resepolicys säkerställer att man vid bokning av flygbiljett automatiskt inkluderar inköp av bioflygbränsle. När en medarbetare eller för den delen en förtroendevald väljer flyget vid tjänsteresa, så borde det vid upphandlingen av resebyrå vara ett standardkrav att flygbiljetten automatiskt inkluderar inköp av bioflygbränsle i ramavtal. Jag har för Moderaternas räkning lämnat in en motion om detta till Region Västerbotten.

Flyget är i många fall det effektivaste sättet att förflytta sig och i stället för att förbjuda människor att flyga, så är det viktigt att stödja flygets omställning. Genom att välja biobränsle när man bokar flygbiljett så bidrar vi till att skynda på resan mot fossilfrihet.

 

Åsa Ågren Wikström (M)

Vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden

Region Västerbotten

Mest lästa