Debatt: Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer!

2021-01-26 9:37

Opinion

Debatt:Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att
pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

På sikt skapar en starkare ekonomi och fler i arbete förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Men det finns också ett stort värde i att omgående ge Sveriges pensionärer större ekonomiska marginaler.

Runt 2,2 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som
fattigpensionärer, varav en majoritet är kvinnor. Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet, men mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi.

Sänkt skatt på pension är en viktig del i det. Moderaternas skattesänkning för pensionärer är fyra gånger så stor som regeringens skattesänkning. Det möjliggör skattesänkningar även för lägre pensioner, samt att vi till skillnad från regeringen vill ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension under innevarande år. Pensionsgruppen där Moderaterna ingår har dessutom enats om ett pensionstillägg för 2021. Förmånen riktas till dem med en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kr per månad.

Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster. Detta innebär att den som har en pension på 20 000 kronor i månaden t.ex. skulle få en skattesänkning på 400 kronor per månad. Moderaterna är den enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension. Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1 500 kr/månad för den som har en genomsnittlig pension. Tre fjärdedelar av detta har gjorts i M-budgetar.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på.

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Elmer Eriksson
Länsansvarig
Moderata Seniorer i Västerbotten