Debatt: Prostatacancervården ska utvecklas

Nu under november pågår mustaschkampen för att uppmärksamma Sveriges vanliga cancerform – prostatacancer. En sjukdom som drabbar över 10 000 svenska män varje år.

Publicerad: 

Det är stora skillnader mellan hur regionerna lyckas bedriva vård enligt de standardiserade vårdförloppen sett till prostatacancer. Nu behöver mer göras för att målen inom cancervården ska nås och för att ytterligare utveckla cancervården i Sverige. En vård som i stort är fantastisk och som utvecklats enormt under de senaste årtiondena, inte minst sedan den nationella cancerstrategin kom på plats 2009.

Region Västerbottens arbete med att erbjuda organiserad prostatacancertestning (OPT) är positivt. Förhoppningen är att minska lidande och död med möjligheten att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Testningen är en viktig del av en utvecklad cancervård.

För Moderaterna har cancervården och barncancervården länge varit en prioriterad fråga. I budgeten för 2024 har regeringen dubblerat satsningen på cancervården. Totalt avsätts 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.  Regeringen har också påbörjat det efterlängtade och viktiga arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin. Med en ny cancerstrategi som grund kan cancervården bli ännu bättre.

Livet ska inte ta slut vid ett cancerbesked.

Johan Hultberg (M), Moderaternas gruppledare i socialutskottet

Nicklas Sandström (M), Regionråd i opposition

Elin Segerstedt Söderberg (M), Ledamot i Regionfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa