Debatt: Ökad trygghet med kamerabevakning!

Publicerad: 

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver denna fråga i Umeå kommun gällande bevakning av offentliga platser.
Den som går ensam hem på kvällen ska inte behöva vara rädd för att bli rånad, ofredad eller våldtagen. Ett viktigt steg i att öka tryggheten är Moderaternas förslag om 2000 nya övervakningskameror till Polisen på nationell nivå. Detta kommer även Umeå till del.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror på särskilt brottsutsatta platser, som ett komplement till Polisens kameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.
Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder. Fler bevakningskameror är en del i detta.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå

Mest lästa