Debatt: Nu startar vi upp Moderaterna i Norsjö

Publicerad: 

Norsjö behöver ett starkt borgerlig alternativ. Efter moget övervägande väljer vi därför att starta upp Moderaterna i Norsjö. Olika partier lägger tonvikten vid olika frågor och vi känner att våra politiska hjärtefrågor passar bäst ihop med Moderaternas prioriteringar.

Sverige står inför en demografisk utmaning där andelen äldre ständigt ökar. En utmaning som kräver att fler arbetar och bidrar till den gemensamma välfärden. Idag lever en av sju i arbetsför ålder på bidrag istället för att jobba. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Därför måste arbetslinjen stärkas.

Vi vet också att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. En politik som underlättar att starta och driva företag är ett måste, inte minst för att se till att fler jobb skapas på lands- och glesbygden. Företagen är en motor för en levande landsbygd.

Skellefteåområdet befinner sig i en expansiv fas med stora etableringar och ökad befolkning. Ett växande Skellefteå kan i förlängningen innebära en hel region av tillväxt. Något som vi hoppas får väldigt positiva effekter för vår hemkommun Norsjö. För det krävs god samverkan och gott politiskt samarbete över kommungränserna. Det parti som tydligast visar vilja och intresse för ett sådant samarbete är Moderaterna.

Västerbotten är ett stort län med varierande förutsättningar. För oss är det viktigt att bli en del av det parti som under mandatperioden tydligast jobbat för hela länet inom regionpolitiken. Som uppmärksammar de brister som påverkar människors vardag, oavsett var de bor i Västerbotten. Det parti som är en blåslampa på den styrande majoriteten.

En annan utmaning för vår del av landet är regeringens brist på förståelse för landsbygdens förutsättningar. Vi är många som är beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Som vill känna trygghet och se polisen även utanför städerna. Som vet vikten av lokal livsmedelsprodukt för att stärka Sveriges självförsörjning. Edward Riedl (M) är en stark och genuin röst i riksdagen för Norrland. Vi vill stödja den politik som gång på gång uppmärksammar riksdagen på att Sverige är ett avlångt land.

Det saknas en politisk pusselbit i Norsjö kommun. Ett företagsvänligt parti som ser vikten av att vi alla bidrar till välfärden. Norsjö behöver ett starkt borgerligt alternativ för att få till ett maktskifte i kommunen. Ett tydligt alternativ där Moderaterna spelar en viktig roll till kommande val.

Charlotta Jansson Enquist, interimistisk ordförande för Moderaterna Norsjö
Håkan Jansson, interimistisk vice ordförande för Moderaterna Norsjö

Mest lästa