Debatt: Moderaterna satsar på äldreomsorgen

Moderaterna Lotta Holmberg, Christer Lindvall och Elmer Eriksson skriver om äldreomsorgen i Umeå.

Publicerad: 

Debatt: Att skapa en trygg äldreomsorg, där medarbetare med hög kompetens arbetar, är en högt prioriterad fråga för Moderaterna i Umeå kommun. Regeringen satsar 1.7 miljarder kronor på äldreomsorgslyftet, som syftar till att öka kvaliteten och säkra framtida kompetens inom omsorgen för äldre.

Människor blir allt äldre och nya krav kommer att ställas på omsorgen av äldre. För att möta dessa krav behöver fler arbeta inom omsorgen av äldre i kommunen. Utgångspunkten för äldreomsorg i hela kommunen ska vara trygghet och medmänsklighet. För att uppnå detta krävs personal med kompetens och erfarenhet. Att personalen har rätt kompetens och empati för de äldres livssituation är centralt både för kvaliteten och säkerheten i äldreomsorgen.

Andra driftsformer än kommunal drift är något som kompletterar och vi vill uppmuntra enheter inom den kommunala äldreomsorgen att ombildas till intraprenader. Intraprenader ger personalen större inflytande över verksamheten, ofta med lägre sjukfrånvaro och större nöjdhet bland personalen som följd.

Landsbygdsfrågorna är viktig för oss moderater och rätten till lika vård och omsorg i hela kommunen. De gamla i Tavelsjö med omnejd behöver ett boende för äldre, särskilt då vi ser i statistiken att vi kommer att bli fler äldre med stort vårdbehov. Vi moderater deklarerade tidigt att Sjöbacka vård- och omsorgsboende i Tavelsjö ska vara kvar. Vi är öppna för andra driftsformer än kommunal drift av Sjöbacka, men det centrala är att Sjöbacka ska finnas kvar i någon form.

Lotta Holmberg, ledamot i äldrenämnden (M)

Christer Lindvall, kommunpolitiker i Umeå (M)

Elmer Eriksson, kommunfullmäktigeledamot i Umeå (M) och ordförande Moderata Seniorer i Västerbotten

Mest lästa