Debatt: Moderaterna har förslagen för ett tryggare Umeå

Publicerad: 

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Varannan tjej i åldern 13-18 år otrygg när den går hem ensam på kvällen. Det visar Umeå kommuns egna omfattande undersökningar.

I lokalmedia skrev nyligen tre högstadieelever en insändare om att de vill se kamerabevakning, bättre belysning och fler ordningsvakter för att öka tryggheten. Vi moderater håller fullständigt med om detta och har upprepade gånger lagt förslag om det i kommunfullmäktige.

Att Umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. Det är tydligt att Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder. Den som går hem på kvällen ska självklart kunna känna sig trygg. Vi vill därför intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Det finns stöd för kamerabevakning bland Umeåborna – 7 av 10 Umeåbor är positiva till kameraövervakning i det offentliga rummet. Vi moderater känner stöd när vi driver denna fråga i Umeå kommun gällande bevakning av offentliga platser, som ett komplement till Polisens kameror. Det kan gälla centrala Umeå, men också andra stadsdelar i kommunen.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner i landet. Deras uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen, som ett komplement till polisen. Vi vill att även Umeå kommun anlitar kommunala ordningsvakter.

Bevakningskameror, bättre belysning i det offentliga rummet och ordningsvakter är några av de konkreta åtgärder som enkelt går att ordna för att öka tryggheten i Umeå.

 

 

Stefan Nordström
Vice ordförande i tekniska nämnden (M) i Umeå

Mest lästa