Debatt: Med Moderaterna i regeringsställning sänks nu skatten för pensionärer för åttonde gången!

Moderaterna vill stärka seniorers rätt till ett gott liv och välbefinnande. Den som under ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är dessutom orättvist att pensionärer som arbetat hela sitt liv inte belönas med särskilt mycket mer i pension än de som arbetat lite eller inte alls.

Publicerad: 

Runt 2,3 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, varav en majoritet är kvinnor.

Viktigast för att stärka pensionerna och fortsätta en positiv utveckling är att fler kommer i arbete. Samtidigt är det viktigt att pensionärernas ekonomiska marginaler stärks här och nu.

För att omgående stärka pensionerna så sänker den moderatledda regeringen skatten med sammanlagt 2 miljarder i budgeten 2024 för pensionärerna. En pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden får därmed 3 400 kronor mer i plånboken varje år. Moderaterna har stärkt de svenska pensionärernas ekonomi genom skattesänkningar sju gånger sedan 2009 och nu sänker vi den en åttonde gång år 2024. Att sänka skatten är nämligen det snabbaste sättet att förstärka pensionärers ekonomi. Därför är det också viktigt att kommunerna försöker att hålla en så låg kommunalskatt som möjligt.

Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde förövrigt ha hanterats på ett bättre sätt på nationell nivå. Nu kompenserar regeringen 57:orna för den orättvisa de drabbats av. Informationen från den gamla S-regeringen var sen och bristfällig. Personer födda 1957 har under det gångna året fått betala för det i form av utebliven skattesänkning. Personer födda 1957 ska nu kompenseras genom utbetalning på skattekonto från 1 juli 2024. Ingen ansökning krävs. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta 110 000 personer.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på. Mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi, och sänkt skatt på pension är en viktig del i det.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

Elmer Eriksson

Länsansvarig, Moderata Seniorer i Västerbotten

Mest lästa