Debatt: Framtidens Skellefteå kräver lyssnande politiker

”Vi moderater är öppna för att anpassa vår politik utifrån nya krav. Vi är pragmatiska och vill hitta hållbara lösningar för vårt samhälle och framför allt för individerna som utgör samhället. Det är utifrån ett lyssnande förhållningssätt som Moderaterna, lokalt och regionalt, hittills har identifierat problem och lagt åtgärdsförslag för att stärka HBTQ-personers rättigheter i kommunen och i regionen.”
Det skriver Skellefteå kommuns oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), och Öppna Moderaters förbundsordförande, Kim Nilsson, i en gemensam debattartikel.

Publicerad: 

I en internationell studie visar det sig att en av fem i ungdomsgenerationen, generation Z, definierar sig som icke heterosexuell. Dessutom uppger sig 4 procent vara trans-personer, icke-binära eller queer. Den här utvecklingen visar att nästa generation kommer kräva att den traditionella synen på kön och sexualitet måste förändras. Vi måste ska bygga ett samhälle där vi inte pratar om inkludering av HBTQ-personer, utan samhället är resultatet av alla individer och då ska det vara uppbyggt utan någon form av särreglering.

Det blir framför allt viktigt när det kommer till hur våra verksamheter för barn och unga fungerar. Har pedagogerna rätt kunskap, finns det inbyggda strukturer som är icke-inkluderande och har vi politiker tillräckligt med kunskap för att förstå behoven? Det allra viktigaste är ändå att vi nu börjar rannsaka våra verksamheter och är nyfikna och öppna för att förstå kraven som generation Z har på samhället. Politik innebär ständiga prioriteringar men för att göra rätt behöver vi lyssna på våra medborgare. Vi behöver förstå deras upplevelser av de system och verksamheter vi är ansvariga för.

Vi moderater är öppna för att anpassa vår politik utifrån nya krav. Vi är pragmatiska och vill hitta hållbara lösningar för vårt samhälle och framför allt för individerna som utgör samhället.

Det är utifrån ett lyssnande förhållningssätt som Moderaterna, lokalt och regionalt, hittills har identifierat problem och lagt åtgärdsförslag för att stärka HBTQ-personers rättigheter i kommunen och i regionen.

Vi har bland annat tagit initiativ till och driver på för att olika verksamheter ska öka sin HBTQ-kompetens, allt från skolan och de kommunala omsorgerna till vården och elev-/ungdomshälsan.

Efter förslag från Moderaterna gör kommunen nu förbättringar för att öka tryggheten i skolomklädningsrum och i fritidsanläggningar. Men det behövs fler insatser för att motverka våld och kränkningar i skolan och i fritidsmiljöer.

Vi ser brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, där HBTQ-personer har en särskild utsatthet. Vi vill därför stärka det lokala skyddsnätet för HBTQ-personer som utsatts.

Moderaterna fortsätter att vara öppna och lyssnande och vill utveckla och anpassa vår politik utifrån framtidens behov. Nu hoppas vi att fler gemensamt vill lösa samhällsproblem och förbereda för ett samhälle som möter generation Z med öppna armar.

 

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun

Kim Nilsson, förbundsordförande Öppna Moderater

 

Mest lästa