Debatt: EU måste fortsätta att stödja Ukraina

Publicerad: 

EU måste odelat stödja Ukraina i dess kamp mot Rysslands invasion. Det måste vara alla EU-länders tydliga budskap en dag som denna; tvåårsdagen efter Rysslands fullskaliga anfallskrig i Ukraina.

Det finns flera skäl till att EU måste fortsätta sitt stöd till Ukraina.

För det första handlar det om att försvara internationell rätt och suveränitet. En invasion av ett suveränt land är ett allvarligt brott mot dessa principer och underminerar den globala säkerheten. Om EU inte står upp mot sådana aggressioner riskerar man att skapa en farlig förebild för andra aggressiva stater och sätta hela det internationella systemet i fara.

För det andra är det en moralisk skyldighet för EU att stödja Ukraina. Ukraina har kämpat för sin självständighet och demokrati sedan Sovjetunionens fall. Att överge dem nu när de står inför en sådan allvarlig utmaning vore att svika våra egna värderingar om frihet och demokrati.

För det tredje är det även i EU:s eget intresse att stödja Ukraina. En stabil och demokratisk Ukraina är en viktig partner för EU och en stabiliserande kraft i regionen. Om stora delar av landet, eller hela Ukraina, faller under ryskt inflytande skulle det innebära ökad instabilitet och risker för hela Europa.

EU måste agera beslutsamt och enat i sitt stöd för Ukraina. Det innebär både ekonomiskt stöd, politiskt stöd och nödvändig militär materiel och teknik för att försvara Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Att visa svaghet eller tveksamhet i denna fråga skulle bara uppmuntra Ryssland att fortsätta sin aggressiva politik och hota freden och stabiliteten i hela Europa.

 

Micaela Löwenhöök (M)

#7 kandidat till Europaparlamentet

Mest lästa