Debatt: Ett misstag att redan nu begränsa trafiken på Västra Esplanaden

Debatt: När ringleden färdigställts tar Umeå kommun över väghållarskapet för bland annat Västra Esplanaden. I februari fattade tekniska nämnden ett inriktningsbeslut om Västra Esplanaden, som innebär att när Västra Länken blir klar så ska försök med att strypa trafikflödet längs Västra Esplanaden att påbörjas. Det kan exempelvis handla om att ta bort körfält eller på andra sätt begränsa trafiken. 

Publicerad: 

Vi moderater tycker att det här är fel väg att gå. Det är viktigt med en god luftkvalitet i centrum, men vi vill först se effekterna av öppnandet av Västra Länken innan vi börjar att göra ytterligare åtgärder. 

Moderaterna i tekniska nämnden yrkade därför på återremiss gällande inriktningsbeslutet om Västra Esplanaden, med uppdrag att genomföra luftkvalitetmätningar och trafikmätningar efter att Västra länken har öppnat. Moderaternas yrkande om återremiss fick stöd av närvarande Allianspartier i nämnden. 

Det är fel att redan nu begränsa trafiken längs Västra Esplanaden. Vi anser att effekten på trafikflöden och luftkvaliteten ska utvärderas när Västra länken har öppnats för trafik. Först när trafiken på Västra länken har varit igång ett tag kan vi se vilka effekter det har på biltrafiken i centrum. Tyvärr röstades det ned av de rödgröna. Det kommer att behöva göras vissa justeringar och förändringar av Västra Esplanaden, men det rimliga vore att avvakta något år. Om kommunen gör något förhastat kan det bli väldigt kostsamt ifall omfattande förändringar och ombyggnationer görs i onödan. Umeå centrum ska vara tillgängligt med bil även i framtiden. 

 

Stefan Nordström
vice ordförande i tekniska nämnden (M)

Mest lästa