Debatt: Det krävs krafttag av politiken för att öka kvinnors trygghet

Publicerad: 

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi har ändå långt kvar. Idag känner sig en av tre unga kvinnor otrygga i sitt eget bostadsområde när det är mörkt ute. Anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor ökade till 5 600 år 2021. Av de 9 240 våldtäkter som anmäldes förra året, begicks 93 procent av dessa mot flickor och kvinnor. Sedan år 2000 har över 340 kvinnor mördats av sin pojkvän, sambo eller man.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Även om Sverige kommit långt i jämställdhetsarbetet har vi fortfarande en lång väg kvar tills vi uppnår jämställdhet i hela samhället. Ett samhälle där ingen flicka eller kvinna ska känna sig tvungen att begränsa sin egen frihet för att de inte är trygga nog att gå ut själv när det är mörkt ute. Ett samhälle där mäns våld mot kvinnor stoppas, men också ett samhälle som fångar upp de flickor och kvinnor som vågar söka hjälp om de har blivit utsatta för ett brott.

För att lyckas med det krävs ett krafttag av politiken. Även om den socialdemokratiska regeringen gärna kallar sig för feministisk har de gjort alldeles för lite för att minska kvinnors utsatthet. Det måste ske drastiska förändringar och det nu. Därför vill vi bland annat:

 

  1. Stärka närvaron av poliser/ väktare när det blir mörkt: För att skapa ett samhälle där fler känner sig trygga att vistas ute när det blir mörkt behöver vi stärka upp närvaron av säkerhetsvakter och poliser runt om de platser där de ofta är oroligt kvällstid. Därtill bör även fler ljuslyktor sättas upp för att skapa säkrare gator att gå hem på.

 

  1. Införa ett kompetenslyft inom vården och Polis- och Åklagarmyndigheten om sexualbrott:Vi måste höja kompetensen inom både vården och Polis- och Åklagarmyndigheten om hur man bemöter de som utsatts för sexualbrott och våld i nära relation, samt se till att alla läkare på både akutmottagningar och vårdcentraler kan utföra spårsäkring. Det kan vara avgörande för att brottet ska klaras upp. Informationen om vart man vänder sig för att få stöd och hjälp efter att ha blivit utsatt för brott och anmält brottet behöver bli bättre.

 

  1. Korta ned utredningstiden för sexualbrott: För att minska de långa utredningstiderna för våldtäkt behöver vi se till att det finns utredningsgrupper som är specialiserade på sexualbrott i varje polisregion.

 

 

 

 
Matilda Ekeblad och Joline Göttfert
Förbundsordförande MUF och Distriktsordförande MUF Västerbotten 

Mest lästa