Debatt: Det finns mer att göra för ett positivt företagsklimat i Umeå!

Företagen i Umeå sysselsätter 35 451 personer, vilket motsvarar ungefär 10,5 miljarder kr i skatteintäkter. I norra Sverige pågår just nu en positiv utveckling, med nya etableringar och stora pågående och planerade investeringar. Det är glädjande att även kommuner som Skellefteå, Luleå och Boden nu uppmärksammas i norra Sverige. Det är dock viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. En positiv utveckling kommer inte av sig själv. Detta gäller även redan befintliga företag. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.

Publicerad: 

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd.

Ett rimligt riktmärke för Umeå borde vara att sikta på topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige. Umeå befinner sig nämligen genomgående på mediokra placeringar i flera undersökningar.

I Svenskt Näringslivs kommunranking från 2023 hamnade Umeå på plats 163 av landets 290 kommuner, vilket var ett tapp med 19 placeringar.  Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är en av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet, kommunens information till företagen, dialog mellan företagen och kommunens beslutsfattare, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och bemötande.

Som exempel:

Konkurrens från kommunen. Plats 275 av 290.

Kommunalskatten. Plats 242 av 290.

Kommunens information till företagen. Plats 219 av 290.

Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Plats 217 av 290.

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Plats 187 av 290.

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande. Plats 190 av 290.

Kommunpolitikers attityder till företagande. Plats 164 av 290.

I den årliga undersökningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som publicerads i våras – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå på plats 127 av 196 kommuner. I kommuner med fler än 40 000 invånare erhåller Umeå plats 43 av 65 kommuner. Undersökningen som genomförs av SKR är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag som haft ärenden hos kommunen. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på vad gäller myndighetsutövning.

Politik spelar roll. År efter år röstar de styrande S/MP dessutom nej till förslag för ett bättre företagsklimat som Moderaterna – ibland med stöd av övriga borgerliga partier – för fram lokalt i Umeå.

Det kan handla om sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Att utreda förekomsten av osund konkurrens, och i förekommande fall åtgärda densamma. Förkorta handläggningstider. Förbättrad dialog. Få fart på bostadsbyggandet – även småhusbyggande. Införande av utmaningsrätt och generellt ökad konkurrensutsättning. Ge privata aktörer samma möjlighet att konkurrera som den kommunala exempelvis beträffande LOV inom hemtjänsten. En trafikplanering som ger goda förutsättningar även för dem som är beroende av bil för att klara vardagen – Umeå centrum måste vara tillgängligt även med bil.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns bevisligen mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Lena Andersson, Vice gruppledare, M

Mest lästa