Debatt: Även bilister måste kunna ta sig till och från Umeå centrum!

En majoritet av hushållen i Umeå har bil. Många i vår del av landet är beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Det finns samtidigt flera partier i Umeå som öppet driver linjen att bilar ska förbjudas i centrum eller successivt motas bort. Planen verkar vara att göra det så besvärligt för bilister, att man helt enkelt ger upp. Denna rödgröna politik är ett mot ett levande och tillgängligt centrum. Moderaterna står upp för bilisterna – alla trafikslag måste ha god framkomlighet.

Publicerad: 

En viktig del i den övergripande planeringen har varit att stärka Umeå som regionalt centrum.  Stadskärnan ska både utvecklas och förstärkas som överordnat centrum för en handel, shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende i de centrala stadsdelarna. De centrala stadsdelarna i Umeå är dessutom ett centrum för hela regionen – inte bara för de egna kommuninvånarna. Det måste vara lätt och enkelt att ta sig in till centrum.

Vi kan glädjande nog konstatera att luften i centrala Umeå blir renare och renare för varje år. Det är en positiv utveckling. Det är viktigt med en god luftkvalitet i centrum. Inom en snar framtid kommer Västra Länken och den nya bron att öppnas för trafik och ringleden blir därmed komplett. Detta kommer att avlasta trafiksituationen i centrum.

De styrande partierna i Umeå har emellertid inte för avsikt att invänta effekterna på trafiken, utan har redan tagit ett inriktningsbeslut om Västra Esplanaden, som innebär att försök med att strypa trafikflödet ska påbörjas när Västra Länken blir klar. Det kan handla om att ta bort körfält eller dylikt. Moderaterna yrkade på återremiss, med uppdrag att först utvärdera effekterna och genomföra luftkvalitetmätningar och trafikmätningar efter att Västra länken har öppnat. Vi blev nedröstade, så med nuvarande politik kommer bilköerna att bli ännu värre i framtiden.

Det är viktigt att Umeå centrum är tillgängligt för alla, såväl kommuninvånare som besökare. Det är av yttersta vikt att tillgängligheten till stadskärnan är god för alla trafikslag. Att man kan ta sig till centrum genom att gå, cykla eller åka med kollektivtrafik är viktigt. Men det är lika viktigt att du ska kunna ta dig till och från centrum med bil. Trafikplaneringen måste ta in även denna aspekt!

 

Åsa Ågren Wikström
Ordförande för Umeå Centrala Moderatförening

Mest lästa