Debatt: Återupprätta ett regemente i Umeå och stärk redan befintlig försvarsverksamhet!

Publicerad: 

Rysslands brutala angrepp på Ukraina, och de ryska hoten mot bl.a. Finland och Sverige, visar tydligt att vi nu går in i en ny säkerhetspolitisk era. Mer resurser måste tillföras det svenska försvaret på både kort och lång sikt. Detta utöver att vi snarast måste gå med i NATO.

Moderaterna har nyligen föreslagit att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP redan 2025. Det motsvarar en ökning av anslaget med ca 50 miljarder kr jämfört med dagens nivå, vilket är drygt 30 miljarder kr utöver det som är beslutat i försvarsbeslutet 2020. Det möjliggör en forcerad upprustning.

Umeå kan spela en roll i detta. Umeå har redan idag befintlig försvarsverksamhet, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Inom Umeå Garnison finns idag bl.a. Totalförsvarets Skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom Hemvärnet.

Det finns därför goda förutsättningar för ett snabbt stärkande av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå. Umeå kommun har tidigare meddelat att man vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av svensk försvarsförmåga.

Återupprätta därför ett regemente i Umeå och stärk redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Anders Ågren, Kommunalråd Umeå (M)

Mest lästa