Debatt: Återställ tryggheten på Dragonskolan!

Som situationen har utvecklats på Dragonskolan ser Moderaterna i Umeå läget som allvarligt. Tryggheten behöver återställas för både elever och personal på Dragonskolan. Vi ser kamerabevakning som en viktig del i det arbetet.

Publicerad: 

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april fattades beslut om att ansöka om att införa kamerabevakning vid huvudentréerna på Dragonskolan, mot bakgrund av att elever och lärare känner otrygghet på skolan efter att det förekommit incidenter och bråk på skolan.

Moderaterna röstade givetvis för beslutet. Kamerabevakning är ett viktigt redskap i det trygghetsskapande arbetet, och att kameror ska kunna sättas upp på ställen som upplevs som otrygga, en fråga som vi driver aktivt.

Ett parti som däremot inte röstade för beslutet var Vänsterpartiet. V:s företrädare i nämnden skriver i en insändare i VK att de ser med stor oro på utvecklingen som sker avseende kameraövervakning, de tycker helt enkelt inte att någon kamerabevakning ska finnas, inte ens på Dragonskolan.

Moderaterna ser i stället med stor oro på den utveckling som skett på Dragonskolan och de brott som förekommit. Problemen måste tas på allvar. Att bråk förekommer i gymnasieskolans lokaler tar vi på största allvar.

Under de senaste tre åren har 68 polisanmälningar med Dragonskolan som brottsplats upprättats, varav 58 har resulterat i polisärenden. Polisens statistik påvisar att våldsrelaterade brott och övriga brott mot person är övervägande.

Det viktigaste som behöver göras just nu är att återupprätta en trygg skolmiljö för våra elever, och en trygg arbetsmiljö för våra anställda. Det är självklart att elever och skolpersonal ska kunna känna trygghet på Umeås gymnasieskolor, det måste alltid komma i första rummet.

Moderaterna i Umeå anser att kamerabevakning kan ha en positiv inverkan, och är nödvändig för att återupprätta tryggheten på Dragonskolan.

Madelene Nord, Anders Alfredsson och Tommy Strand
Moderaternas företrädare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå

Mest lästa