De borgerliga partierna vill säkerställa LOV i Umeå

2020-01-28 8:00

Nyheter

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå har lämnat in en gemensam motion om att säkerställa LOV (Lagen om valfrihet) i Umeå kommun. De kräver nu att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. Detta genom att bl.a. ge direktiv till Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna, så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Umeå har Sveriges lägsta ersättning till de privata utförarna av hemtjänst. Samtidigt har hemtjänsten mycket hög kundnöjdhet och andelen som väljer någon av de privata aktörerna har successivt ökat. Förra året ville Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå avsluta LOV i hemtjänsten, men efter en omröstning beslutade kommunfullmäktige att LOV skulle vara kvar. I november beslutade Äldrenämnden och Individ och familjenämnden om ett nytt förfrågningsunderlag som börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2020. Förfrågningsunderlaget har fått kritik för att ge de privata aktörerna dåliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

Valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen. Umeå har sedan flera år tillbaka Sveriges lägsta hemtjänstersättning. Enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton fick kommunens egna verksamhet 100 kr mer/timme jämfört med externa utförare under 2018. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är ungefär 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten.

För att uppnå likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt. Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ta beslut i nämnderna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner, menar de borgerliga partierna i Umeå.

Text: Joline Göttfert