Dagens besked om BB i Lycksele oroar Moderaterna – verksamheten hotas allt mer av nedläggning!

Region Västerbotten meddelar nu att BB i Lycksele kan tvingas stänga ner ytterligare en period efter jul- och nyårshelgerna, men någon tidsomfattning presenteras inte. Detta oroar Moderaterna i regionen, som befarar att den negativa utvecklingen i förlossningsvården steg för steg leder till en permanent stängning av BB i Lycksele. Partiets fullmäktigeledamot, Andreas Löwenhöök (M), är starkt kritisk till den politiska majoritetens bristande insatser

Publicerad: 

– Socialdemokraternas politiska åtgärder har uppenbarligen inte hjälpt bemanningssituationen vid BB i Lycksele. Nu förvärras läget ytterligare genom att det också saknas läkare. Att det nu skissas på en verksamhet med endast barnmorska i beredskap innebär i praktiken en permanent stängning av BB i Lycksele. Det säger sig självt att det inte går att bedriva verksamheten utan personal. Under den S-ledda majoritetens ledning rycker tyvärr en nedläggning allt närmare, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Vid regionfullmäktiges sammanträde i slutet av november debatterades krisen i Västerbottens förlossningsvård i allmänhet och situationen för BB i Lycksele i synnerhet. En stor politisk tvistefråga rör handlingsplanen för långsiktigt förbättrad barnmorskebemanning, som Moderaterna menar är ofullständig och inte fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är tydligt att den politiska majoriteten, under hösten, varken har vidtagit några nya åtgärder för att avhjälpa situationen i närtid eller beslutat om den handlingsplan som ska förbättra bemanningssituationen på längre sikt. Det verkar närmast som om Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), sitter med armarna i kors och vänta på att den allvarliga situationen ska lösa sig av sig själv, säger Andreas Löwenhöök, som fortsätter:

– Moderaterna vill se en handlingsplan med genomgripande, prioriterade och budgeterade åtgärder för att säkra förlossningsvården framåt. Vi vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet runt.

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa