Chockbesked för Norrland – Regeringen dubblar sitt förslag om kilometerskatt

2016-06-16 15:20

Nyheter

Observera att det här är en artikel från 2016-06-16.

 

Under torsdagen framkom det att regeringens förslag till kilometerskatt för lastbilar ska vara 26 kronor per mil. Tidigare har 14 kronor per mil nämnts men nu väntas regeringen föreslå en nästan dubbelt så hög skatt. Kilometerskatten är en skatt på avstånd som slår extra hårt mot näringslivet i Norrland. Nyheten har fått riksdagsledamoten Edward Riedl (M) att rasa.

– Att regeringen vill föreslå en skatt som nästan är dubbelt så hög som det ursprungliga förslaget visar återigen att Stefan Löfven leder en norrlandsfientlig regering, säger Edward Riedl.

Kilometerskatten riskerar även att slå ut stora delar av den svenska skogsnäringen, vilket skulle vara ett dråpslag för hela Norrland. Skogsnäringen sysselsätter 100 000 människor och bidrar med 100 miljarder kronor till svensk nettoexport. Totalt står skogsnäringen för två procent av Sveriges BNP.

– Skogsnäringen står för en stor del av det svenska välståndet. Den är basen i vår svenska ekonomi och är kraftigt beroende av långa transporter på våra vägar. Kilometerskatten hotar hela näringen och därför kommer jag göra allt jag kan för att stoppa det här förslaget, säger Edward Riedl.

Regeringens väntas dessutom inte kompensera näringslivets kostnadsökningar med andra skattelättnader. Sammantaget kommer den höga kilometerskatten att göra det svårare för regeringen att nå sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.