CANCERPATIENTER FÅR VÄNTA SÅ LÄNGE ATT DE INTE LÄNGRE GÅR ATT OPERERA!

2018-07-01 19:24

Nyheter

Enligt IVO, inspektionen för vård och omsorg, har cancerpatienter på Norrlands universitetssjukhus fått vänta så länge på operation att patienter försämras så allvarligt att de inte längre kan opereras. Socialdemokraterna i Västerbottens Läns Landsting lovade dock att om man vann valet 2014 skulle ingen cancerpatient behöva vänta längre än fyra veckor på behandling.

I 11 av 14 diagnoser under hela 2017 fick inte ens hälften av cancerpatienterna vård inom den maximala ledtiden. IVO fastställer att NUS inte kan garantera vården för prio två-patienter som behöver operation inom 30 dagar.

– Otroligt sorgligt och tragisk. Vi kräver att den S-ledda politiska ledningen tar ansvar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att lösa de krisande köerna, säger oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M).

 

Källa: RCC Norr – Ledtider SVF, andel patienter inom maximal ledtid – 11 av 14 diagnoser, IVO

 

Text: Madelene Nord