C röstar gult till Andersson – på bekostnad av landsbygden

2021-11-11 16:44

Nyheter

Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om frågorna kring strandskyddet och äganderätten kring skogen. Båda partierna utropar sig till segrare, men många till höger menar nu att det är Centerpartiet som blivit bortfintade av miljöpartiet, och att det är landsbygden som får ta konsekvenserna.

Regeringens proposition innebär således att strandskyddet ska skärpas och förtydligas i högexploaterade områden. En större del av kusten får hårdare reglering mot byggande, en ökad reglering mot byggande i attraktiva lägen där människor bor. Därtill kommer mer skog hindras från att brukas och statens möjlighet att tvinga skogsägare blir kvar.

I och med detta kommer Centerpartiet att stödja en ny Socialdemokratisk regering med den isåfall nya statsministern Magdalena Andersson i spetsen. Detta innebär inte att man per automatik kommer att stödja regeringens budget och Annie Lööf är tydlig med att det är en separat process.

Edward Riedl (M) menar att detta är en förlust för landsbygden och att Centerpartiet hade fått igenom betydligt bättre landsbygdspolitik om de valt att stötta en Moderatledd regering.

– Moderaterna gör en historisk satsning på landsbygden. Hade Centerpartiet valt att stötta en borglig regering hade man kunnat avskaffa det generella strandskyddet och stärka äganderätten över skogen, vilket är frågor som båda partierna driver, säger Riedl och fortsätter.

– Därtill vill Moderaterna sänka bränsleskatten med en krona för att underlätta för dem som bor utanför städerna och satsa mer på infrastrukturen i Norrland.

Text: Jonatan Hjeltman