Byggandet av Wasalines nya färja håller tidplanen

2020-05-06 15:50

Nyheter

Byggandet av Wasalines nya passagerarfartyg, Aurora Botnia, som byggs vid Rauma Marine Constructions varvet i Raumo, Finland, fortskrider trots den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset.

– Monteringen av de sista blocken har börjat och monteringen av skrovet och utrustningsarbetet i de båda maskinrummen och bildäcken framskrider i bra fart. Totalt sju block kommer att levereras till Aurora Botnia från Gdansk, Polen. Tre anlände i slutet av april. Utrustandet för de inkommande blocken är nu igång, säger Johanna Kaijo, projektledare.

Byggandet av hytterna har också påbörjats i Raumo. I augusti levereras bogporten och annan utrustning som ramper, sidodörrar och uppkörningsrampen till övre bildäcket för installation. Förutom RMC: s egen personal sysselsätter Wasaline-projektet för närvarande nästan 400 personer i sina nätverk och de representerar mer än tio nationaliteter. Coronasituationen har inneburit utmaningar för ny- samt bytesbemanning.

-Vi hoppas att regeringens beslut för att underlätta arbetskraftsrörlighet kommer att lösa denna situation, säger RMC: s VD Jyrki Heinimaa.

– Vårt fartyg blir världens mest miljövänliga personbilsfärja. Det är ett nöje att följa med hur byggandet framskrider och hur väl projektet fortskrider, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline. Det fantastiska samarbete som vår organisation har med varvet och underleverantörer känns överallt, och allt löper på helt enligt tidtabell trots alla utmaningar som finns idag.

– Det är mycket imponerande hur arbetet rullar på. Det blir mycket bra när den nya färjan tas i bruk under nästa år. Färjeförbindelsen mellan Vasa och Umeå, mellan Österbotten och Västerbotten, är säkrad för framtiden, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Nästa stora milstolpe i byggandet av Aurora Botnia är lanseringen på hösten.

Text: Joline Göttfert
Bild: Rauma Marine Construcions